Independently minded publishing
Menu

Media coverage

Kirjat: Etiopian maatalouden muutos on kesken | Books: The change in Ethiopian agriculture is pending


Astetta vastuullisempi sijoittaja rahoittaa tietoisesti tulevaisuutta, jonka hän haluaa itselleen ja lapsilleen. Hän toimii luonnon kantokyvyn rajoissa ja vastaa sijoitustensa seurauksista. Samalla hän muokkaa nykyistä oman edun tavoitteluun perustuvaa talousjärjestelmää ympäristökestävämmäksi.

Etenkin vuosina 1982–2000 syntyneet milleniaalit ovat kiinnostuneet vaikuttavuussijoittamisesta. Heille sijoittaminen on myös keino ilmentää arvomaailmaansa, toteaa Christin ter Braak-Forstinger toimittamassaan kirjassa Conscious Investing.

A more responsible investor fundamentally finances the future he wants for himself and his children. He works within the limits of natural carrying capacity and is responsible for the consequences of his investments. At the same time, he modifies the current economic system based on his own interest-seeking environment to be more environmentally sustainable.

Especially the millennia born in 1982-2000 are interested in investing effectively. Placing them is also a way of embodying their values, says Conscious Investing in Christin ter Braak-Forstinger.

Media Enquiries

If you’d like to get in touch with the author for interview or comment, or you’d like a review copy of this book, please contact us at pr@harriman-house.com or call +44 (0)1730 269809.

Rights

For information on available rights, please contact rights@harriman-house.com

Bulk purchases

Discounts for bulk purchases available. Please contact specialsales@harriman-house.com for a quote.